Baksnakk
Baksnakk etter forestillingen UNDERKASTELSE(R) 23. februar klokka 14.00
Tormod_og_Larin.jpg


Teatersjef Thomas Bye slår av en prat med Larin Hnana og Tormod Klovning om resultatene av en undersøkelse utført av Universitetet i Bergen som sier at halvparten av Norges befolkning mener at «vestlige og muslimske måter å leve på er uforenlige». Med dette som bakteppe: Hvordan skal vi da klare å integrere muslimer i Norge? Er det multikulturelle samfunnet en utopi? Og er det riktig av Teater Ibsen å lage teater av romanen som har nørt oppunder frykt i et allerede polarisert samfunn?

Larin er en 18 år gammel norsk-tunisisk skoleelev som er samfunnsengasjert og praktiserende muslim. Siden Larin opplever at samfunnet vårt er segregert, er hun blitt mer og mer opptatt av å bygge broer. Ellers er hun som norske ungdommer flest; på fritiden sin henger hun med venner og driver med idrett.

Tormod er utdannet teolog og har bred erfaring fra forsvaret, Den norske kirke og kultursektoren. Han er mentor i Kriminalomsorgen og jobber der innenfor Regjeringens handlingsplan mot radikalisering. Tormod har verv innen familievern og ettervernsektor rus/psykiatri. Tormod ble ansatt som seniorrådgiver i Erfaringskompetanse i 2018.


Baksnakken er gratis for alle som har billett til dagens forestilling.


Kjøp billett her


Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater