Spaden må gå jamnt -Rui-jentene som møtte Kongen

SPADEN MÅ GÅ JAMNT -Rui-jentene som møtte Kongen.

Tilbud til lag/foreninger, kulturhus, bedrifter, m.fl.

Med Inger Merethe Johnsen og Hæge Manheim -
på turne for TEATER IBSEN.

Om forestillinga:
Historia om dei to små systrene Ingerine og Gurine Schevenius, frå den vesle plassen Rui på Dalen i Telemark, som kom til kongen, var kjend og kjær i si samtid, og ho vekker framleis gjenklang hos mange.

Ingerine og Gurine fann glede i det enkle livet på Rui.

Sjølv om dei hadde midlar til å gjera arbeidet lettare, levde dei etter sin fars filosofi om nøysemd.


Kva er det me moderne menneske ikkje kan sjå, men som dei så klart og tydeleg såg, der dei streva og arbeidde oppe på sitt vakre, men akk så enkle og gamaldagse Rui?

Og korleis blir to syskjen forma av kvarandre etter å ha levd eit langt liv i tosemd, og i gjensidig avhengnad?

I førestillinga får ein møte systrene heime på Rui, og får vera med på den store reisa frå Dalen til Oslo.


Me ynskjer å gje publikum eit nært, varmt, og ekte møte fylt med humor, og til undring og ettertanke.


Forestillingen passer best i rom som har scene/forhøyning. Det er viktig at alle får se godt, og søstrene var ikke var så høye.

Spilles forestillingen på flatt gulv bør publikum sitte så nært som mulig, heller bruke lokalets bredde, enn lengde.

Hvor mange publikummere den kan spilles for avhenger derfor av salen/rommet.


Skuespillerne trenger et scenemål på 5m x 5m, men kan klare seg med litt mindre i dybden.

De har med seg eget lydanlegg og lyskastere. Forestillingen varer i 70 minutter - ikke pause.


Spilleperiode i 2019: f.o.m. uke 5 t.o.m. uke 13 (med noen unntak).


Kr 3.000,- pr forestilling (inkl reise og diett), som faktureres i etterkant av forestillingen.

Gå gjerne sammen flere organisasjoner/lag/foreninger - da blir utgiftene fordelt på flere.


For reservasjon - fyll ut vedlagte skjema og returner til Gunn Bakke Hansen.


Ta gjerne kontakt om dere trenger mer/annen informasjon.

Kontaktinformasjon:

Teater Ibsen v/

Gunn Bakke Hansen

Tlf. 35 90 50 41


 
download   Reservasjonsskjema_-_Telemark_og_Vestfold.pdf
 


Kommentarer

Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater