Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater