IBSEN SCHOLARSHIPS 2017
Utlysning av midler til profesjonelle scenekunstprosjekter
Ibsen Awards lyser ut Ibsen Scholarships 2017. 
Midler kan søkes av individuelle kunstnere, teaterkompanier, organisasjoner og institusjoner.

Totalt står NOK 2.000.000,- til disposisjon til ordningen.

Stipendene skal gå til nyskapende prosjekter innen dramatikk og scenekunst som stimulerer til en kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige verdier og eksistensielle temaer relatert til Henrik Ibsens stykker.

Allerede produserte forestillinger blir ikke vurdert.

Søknader sendes elektronisk via www.ibsenawards.com.

Ibsen Scholarships deles fra og med i år ut hvert annet år, og søknadene blir behandlet av en oppnevnt jury.

Ordningen ble initiert av Den norske regjering i 2008, og Ibsen Scholarships deles ut for niende gang i 2017.
 
Ibsen Awards har til nå delt ut 29 stipender i 22 land.

Søknadsfristen for Ibsen Scholarships er 30. april 2017.

Årets vinnerne presenteres under Skien International Ibsen Conference den 18. og 19. oktober på Teater Ibsen i Skien.

For ytterligere informasjon, statutter og søknadsskjema, vennligst besøk hjemmesiden vår www.ibsenawards.com.


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss:
Hilde Guri Bohlin
Mail: hildeguri@teateribsen.no
Telefon: 35 90 50 50/917 67 903

Lik oss på facebook: https://www.facebook.com/ibsenawards/

Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater