Samarbeid
KNMM2

MARINEMUSIKKEN
Kongelige norske marines musikkorps, Marinemusikken, har sin årlige fyrverkerikonsert i Horten og på fyrverkerikonserten har Teater Ibsen bidratt med inspisient ved flere anledninger. I 2013 satt vi opp Peer Gynt ute på Møringa i Horten sammen med Marinemusikken og teatergruppen Masken. 

SKIEN DIAKONALE SENTER
Teater Ibsen har i flere år hatt samarbeid med Skien Diakonale Senter. Det har det blitt satt opp flere forestillinger og flere kreative prosjekter er under planlegging. Idégruppa består av ti tidligere rusmisbrukere som har møter en gang i uka. Skuespillerene Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig bidrar med sin erfaring og regihjelp. Teatret bidrar videre med teknisk hjelp og utlån av blant annet kostymer.
KOSTYMEUTLÅN
Teatret låner ut kostymer til ulike teatergrupper i Vestfold og Telemark. Blant de ”faste lånerne” er barne- og ungdomsteatergruppen til Uthauen skole og dramalinjen ved Skien videregående skole.
SKIEN KOMMUNE
Samarbeidet med kommunen gjelder spesielt satsingen på barn og unge. 


Lørdagsbarn
Lørdagsbarn er et populært kulturtilbud for barn i Skien. Hver lørdag er det barnearrangement på ulike steder i Skien, og teatret har ansvaret for forestillingene som spilles hos oss. Ideen er at det skal være et lavterskel tilbud for de aller minste, med korte forestillinger og billige billetter. Vi selger vafler og saft til publikum og konseptet har vært en ubetinget suksess.
Ibsen Award
Teater Ibsen har overtatt ansvaret for de internasjonale Ibsen stipendiene og Ibsenkonferansen. Kontoradresse for Ibsen Awards er nå Klosterøya i Skien, samme sted som Teater Ibsen holder til.
TELEMARK MUSEUM og KOMMUNEN
Ibsenlabyrinten
Arrangementet Ibsenlabyrinten gir sjuende årstrinn i Skien en innføring i Henrik Ibsen og hans dramatikk. Teater Ibsen har deltatt på flere områder i flere år med et tablå fra Vildanden på Mørkeloftet på Venstøp
KULTURSKOLENE I SKIEN OG LARVIK
Kulturskolesatsningen vår skaper begeistring hos både unge skuespillertalenter, aspirerende manusforfattere og entusiastiske foreldre. Hvert år setter vi opp en forestilling med Kulturskolene i Skien og Larvik. Barna skriver manus, spiller alle roller og fremfører musikken, samt lager plakatuttrykk. Teater Ibsen står for regi, manushjelp, kostymer, markedsføring og teknisk gjennomføring. Studio Nille er også samarbeidsaktør i Larvik. Kulturskolesamarbeidet mellom profesjonelt teater og barn/ungdomsteater er unikt i landssammenheng.

 
DUS
Den Unge Scene bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Det arrangeres festivaler i ti deltakende regioner, og det avsluttes med en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

DUS ble opprettet i 2004 for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. 14 teaterinstitusjoner i landet deltar i nettverket som er organisert av Det Norske Teatret. 

Vi er ansvarlig for gjennomføring av arrangementet og all tilrettelegging for gruppene, samt utnevnelse av juryen.

Kulturskolen.Loerdag_1120x157X1024x459.JPG

Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater