Historie og nåtid

20091016_Vildanden_00100x603X4256x2100.jpg

Teatret ble etablert i 1975 under navnet Telemark Teater. I 1991 ble navnet endret til Teater Ibsen.
Fram mot slutten av 2010 var ærverdige Festiviteten i Skien fast spillested.
Teatret holder nå til i Unions gamle industrilokaler på Klosterøya i Skien og høsten 2018 blir Skien videregående skole teatrets nærmeste nabo.

Den første premieren på Klosterøya var 3. mars i 2011. Daværende kunstneriske leder Anders T. Andersen regisserte Henrik Ibsen stykket John Gabriel Borkman som åpningsforestilling.
Driftsform

Teatret har vært et aksjeselskap siden 1978, og eierne Telemark Fylkekommune, Skien kommune og Vestfold Fylkeskommune innehar like store eierandeler.

Styret består av syv representanter og syv vararepresentanter.


Teateret har 20 årsverk, som utgjør 24 faste stillinger. I tillegg er det 6-7 årsverk på engasjement.

Christin Normann er administrerende direktør og Thomas Bye er teatersjef.

Virksomhet
Teater Ibsen spiller forestillinger rettet mot barn og voksne og ønsker å utvikle ny dramatikk i store og små formater. Målet er å være et byteater for Skien og samtidig kunne turnere med forestillinger i Telemark og Vestfold. 

Teatret samarbeider med andre profesjonelle scenemiljøer, friteater og kulturskolene i både Skien og Larvik. Samarbeidet er et ønske om en felles kompetanseheving på alle områder.

1. januar 2013 flyttet Ibsen Awards inn i våre kontorlokaler og ble en del av Teater Ibsen.


Sånn ble det tegnet og sånn har det blitt.

Nybygget.jpg


Samarbeidspartnere:

Sparebanken Sør Kongelige Norske Marines Musikkorps Skien Boligbyggelag Papirhuset teater